دل شکسته

 

تمام زندگی ام را میدهم که برگردی

و همین که برگشتی بگویم:

“دیگر نمی خواهمت گــ ــمــ ــشــ ــو”

 

 

 

پر گرفتم

حتی پرواز را هم تجربه کردم

ای کاش زودتر می رفتی . . .

 

 

 

هر چقدر

عطـــرت را عوض کنی

باز هم تنـــت،

بوی کثیف خیـــانت را میدهد…

عزیز لعنـــتی ام…

 

 

عاشق آن لحظه ام که نه از تو و نه از تعلقات تو خبری نیست . . .

 

 

بــــرای ِ هــر کـس کـه رفــتـنی سـت ،

فــــقـط بــــایــــد ..

کنــــار ایــستــاد ..

و ..

راه بـــــاز کـــــرد !

بــه هـمـیـن ســـادگــــی !

 


 

/ 1 نظر / 13 بازدید