ثانیه ها

 

آدم ها ثانیه به ثانیه رنگ عوض میکنند

از آدم های یک ساعت دیگر میترسم

چون درگیر هزاران ثانیه اند

ثانیه هایی که در هرکدام

رنگی دگر به خود میگیرند !

/ 0 نظر / 20 بازدید