تسویه

 

 

 

 

ازکسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس

 

وهرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار

 

آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند

 

و روزی آن را با تو تسویه میکنند!

 

 

 

 

 

 

آرام بگیر دلم …

 

تنگ نشو برایش …

 

مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !

 

“چیزی بینمان نبوده”

/ 1 نظر / 15 بازدید
ایلیا

تو رفتی . . . انگار که من از اولش نبودم ! من ولی می مانم انگار که تو تا آخرش هستی !