تنهایی

 

 

 

 

یه هوایت بگو آنقدر به سرم نزند…
من ! سرم درد میکند…

 

 

 

 

باران بند آمد
ولی نبودن تو همچنان میبارد
باران بند آمد
ولی دوست داشتن تو بند نمی آید . . .

 

 

 

 

 

 

کنارم که هستی
زمان هم مثل من دستپاچه میشود
عقربه ها دوتا یکی میپرند
اما همین که میروی…
تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرند ثانیه های
بی تو……

 

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
پارسا

روزگار کثیفیست . فریب این جماعتو نباید خورد .