ادمای دنیای من فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد.

 

 

 

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک | عکس عاشقانه | عکس احساسی | عکس عاشق تنها | عکس عاشقانه دختر تنها | عکس احساسی دختر و پسر | عکس رمانتیک و عاشقانه | عاشقانه | عکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه دختر و پسر | love | عشق

 

 

هوای دستانت سنگینی داشت , وقتی به سرم زد فهمیدم.

 

 

 

عکس های عاشقانه و رمانتیک | عکس عاشقانه | عکس احساسی | عکس عاشق تنها | عکس عاشقانه دختر تنها | عکس احساسی دختر و پسر | عکس رمانتیک و عاشقانه | عاشقانه | عکس عاشقانه غمگین | عکس عاشقانه دختر و پسر | love | عشق

 

 

دلم بچگی میخواهد جلوی کدام مغازه پا بکوبم تا برایم ارامش بخرند؟

 

 

 

 

عکس عاشقانه  , عکس های عاشقانه

 

 

خنده هایم شکلاتی شده اند زیادی ولی خالص تلخ تلخ

 

 

 

 

 

عکس عاشقانه  , عکس های عاشقانه

 

 

کسی که نگاهت را نمیفهمد توضیح های طولانی ات را هم نخواهد فهمید...

 

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
علی

سه چیز را با احتیاط بردار: قدم،قلم، قسم! سه چیز را پاک نگه دار: جسم،لباس،خیال از سه چیزکار بگیر: عقل،همت، صبر! از سه چیز خود را دورنگهدار: افسوس، فریاد، نفرین! سه چیز را آلوده نکن: قلب، زبان، چشم! اما سه چیز را هیچ گاه فراموش نکن: خدا، مرگ و دوست.