بوی عطر

 

 

نه دیگر محال است تو را از دست بدهم ، قید همه را به خاطر تو میزنم


قلبم را تا ابد به تو میدهم ، تو تنها مال منی ، این را به همه نشان میدهم!


مگر میشود بی تو بود ، آنگاه که تویی تنها بهانه برای بودنم!


وقتی که بودنم بسته به بودن تو است ، این لحظه هم منتظر آمدن تو است ، لحظه ای

که بوی عطر تو می آید از آنجایی که میبینمت تا آنجایی که به انتظارت نشسته ام


چیزی دیگر نمانده تا رسیدن به آرزوها ، تا رسیدن به تویی که همیشه آرزوی زندگی ام

بوده ای


هر که می آید به سراغم ، سراغ تو را از آن میگیرم ، هر که مرا نگاه میکند ، با نگاهم به

دنبال تو میگردم …

 

/ 0 نظر / 13 بازدید