خیال

sad alone girl in love 5 sad alone girl in love (5)

 

هـمـانـگـونـه کـه آمـدم از خـیـالـت پـاک مـی شـوم!

آرام ، بــــی صـــــدا ، بــــی چــــــراغ

قـــول می دهـــم ذره ای صـدای رفـتـنـم آرامـش سکـــــوتت را

برهم نزند!

 

cute angel blue nail artwork

 

 

بعضی حرف ها گفتنی ست ، بعضی نوشتنی و بعضی

هیچکدام (سکوت) !

 

این روزها به هیچکدام نزدیکترم

 

 

 

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
ویولون

به سان رود... که در نشیب دره سر به سنگ میزند رونده باش... امید هیچ معجزه ای ز مرده نیست زنده باش... (هوشنگ ابتهاج)