حس قشنگیه …

      حس قشنگیه
  یکی نگرانت باشه،     یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.     سعی کنه ناراحتت نکنه،   حس قشنگیه …   وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده   عزیز دلم رسید؟   قشنگه: یهو بغلت کنه،   یهو . . . تو ی جمع .. در گوشت بگه دوست دارم،   بگه که حواسم بهت هست.   حس قشنگیه ازت حمایت کنه،وقتی حق با تو نیست …   آره …   دوست داشتن همیشه زیباست
/ 0 نظر / 14 بازدید