زمانی فرا میرسد....

 

 

زمانی فرا میرسد که میفهمید

 

کسانی که حتی حاضر نیستند

 

بخاطر شما از گودالی رد شوند

 

 لیاقت آن را ندارند که بخاطرشان

 

از اقیانوس ها عبور کنید...

/ 1 نظر / 15 بازدید
طاها

تجربه کردن این لحظه به زنده بودنش نمی ارزه.