مرد باش!

 

 

 

 

 

ابرها به آسمان تکیه می کنند
درختان به زمین
و انسان ها به مهربانی هم

 

مرد باش
زمین به مرد بودنت نیاز داره …
مرد باش . مردونه حرف بزن . مردونه بخند . مردونه عشق بورز …
مردونه گریه کن ، مردونه ببخش ….
مرد باش ، نه فقط باجسمت ، بانگاهت ، با احساست ، با آغوشت …
مردباش و هیچوقت نامردی نکن
مخصوصا برای کسی که به مردونگیت تکیه کرده و باورت کرده مرد باش

/ 1 نظر / 18 بازدید
مازیار

پیاده‌روی غم آدم را روی تمام زمین پخش می‌کند تا زمین شاهد باشد چه‌قدر گاهی غم‌گینی ...