اینکه یواشکی دلتنگش باشی خیلی بهتر از اینه که بهش بگی و هیچ جوابی نگیری …

/ 2 نظر / 16 بازدید
ایلیا

هــر روز که از خواب بــیدار می شوم ، می بینم هــنوز امروز است ؛ فــردا آرزوســت.