عادت ندارم...

 

 

 

 

 

عادت ندارم درد دلم را ،

به همه کس بگویم ..! ! !

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. ،

تا همه فکر کنند . . .

نه دردی دارم و نه قلبی

/ 1 نظر / 20 بازدید
رضا

حداقل با خودت بگو... یا شایدم خدای خودت